تعویض مفصل ران

شکستگی‌های لگن و استابولوم، جزو جدی‌ترین آسیب‌هایی است که توسط جراحان ارتوپد درمان می‌شود. این آسیب‌ها اغلب به دلیل برخوردهای شدید حاصل از تصادف یا افتادن است. این شکستگی‌ها نیازمند درمان سریع و دقیق، و در برخی موارد یک یا چند عمل جراحی است. همۀ رده‌های سنی ممکن است دچار چنین آسیب‌هایی شوند اما برخی افراد مسن به علتِ داشتن پوکی استخوان، بیشتر در معرض شکستگی لگن و استابولوم حتی با ضربه‌های آرامتر هستند. درمان شکستگی‌های استابولوم، به علت دسترسی دشوارتر به استخوان و نزدیکی استابولوم به رگ‌های خونی بزرگ، عصب سیاتیک، روده‌ها، حالب و مثانه، مشکل‌تر است. در واقع، جراح ارتوپد باید استخوان شکسته را از داخل به خارج محکم کند. برخلاف استابولوم، درمان شکستگی لگن به نسبت آسان‌تر است.

لینک مرجع سایت
تعویض مفصل ران

شکستگی‌های لگن و استابولوم، جزو جدی‌ترین آسیب‌هایی است که توسط جراحان ارتوپد درمان می‌شود. این آسیب‌ها اغلب به دلیل برخوردهای شدید حاصل از تصادف یا افتادن است. این شکستگی‌ها نیازمند درمان سریع و دقیق، و در برخی موارد یک یا چند عمل جراحی است. همۀ رده‌های سنی ممکن است دچار چنین آسیب‌هایی شوند اما برخی افراد مسن به علتِ داشتن پوکی استخوان، بیشتر در معرض شکستگی لگن و استابولوم حتی با ضربه‌های آرامتر هستند. درمان شکستگی‌های استابولوم، به علت دسترسی دشوارتر به استخوان و نزدیکی استابولوم به رگ‌های خونی بزرگ، عصب سیاتیک، روده‌ها، حالب و مثانه، مشکل‌تر است. در واقع، جراح ارتوپد باید استخوان شکسته را از داخل به خارج محکم کند. برخلاف استابولوم، درمان شکستگی لگن به نسبت آسان‌تر است.

لینک مرجع سایت